מציאות של אהבה

סרטה של ליאורה אבני עריכה: גבי איתן