מדיה תקשורת-מי בפתח-אפריל 2012-נשים אומנות ודו קיום

נשים יהודיות וערביות בשיתוף פעולה יוצא דופן ומרגש שכולו אומנות.