מפגש אקטואליה 63 רונן איציק

מח"ט שיריון שפרש לאזרחות וחיבר שני ספרים "האדם שבטנק" "פרישה"