גרמנים וישראלים במבוך היחסים

ארגון הכפרה והשלום שולח מתנדבים גרמנים ארצה …הקשר האנושי שנוצר בין ניצולי שואה למתנדבים הוא סיפור אישי מרגש של כל מתנדב וניצול צלילה אבנר-הלמן