אהבה מדג א'

סיפורה של פנינה מדריכת ריקודי עם לשעבר. יוצרות: נעמי ליבנה ויעל טלטש