וידאו צוות מגזין 88

בהנחיית חנן קליפשטיין ובלהה אמבר אור באפלה, פינת אירועים, חלון לצוות, אנטארקטיקה