שבוע חינוך בירושלים-אולפן הרדיו הפתוח

מרכז עירוני ויצו כגן לתקשורת קהילתית השתתף בהקמת ותיעוד מתחם אגף חברה מינהל תרבות חברה ופנאי בבנייני האומה בשבוע החינוך 2010 . חלק זה מתאר […]