הצבר

תולדות שיח הצבר בארץ ישראל. כתבתה של: ציפי איזראלוב