שלא ימחקו אותנו

עם סיום מלחמת העולם השנייה קם ארגון הפרטיזנים היהודים בישראל כדי לתמוך אלה באלה, כדי לשמר את הזיכרון ולסמל את ההתנגדות היהודית בשואה בבחינת "לא […]