יו"ר הכנסת בשיח עם נשיאי האוניברסיטאות

יו"ר הכנסת ח"כ יולי יואל אדלשטיין הזמין נשיאי אוניברסיטאות לדון עם תלמידים מצטיינים לאזרחות על נושאי חינוך ודמוקרטיה. בשיח מקדים אצלו בלשכה מתקבל המסר שהכנסת […]