פרופ' אבי דגני מציג נתוני מחקר גיאוקרטוגרפיה על האזנה לרדיו

פרופ אבי דגני נשיא רב גיאוקרטוגרפיה מציג נתוני האזנה לרדיו בפילוחים שונים