Post Tagged with: "עמק הצבאים"

  • סיכום שנה בפארק עמק הצבאים

    סיכום שנה בפארק עמק הצבאים

    כתבתה של יעל אשכנזי לאחר מאבק ארוך נגד הבניה בעמק הצבאים, לפני שנה נחנך פארק עמק הצבאים לשמחת התושבים. אנחנו מסכמים שנה של פעילות ברוכה […]

  • עמק הצבאים שלנו

    עמק הצבאים שלנו

    .עמק הצבאים שלנו לאחר מאבק ארוך של התושבים וארגוניים רבים, לאחר תכנון קהילתי, נפתח פארק עמק הצבאים לשמחת הציבור. אנחנו מזמינים אתכם לביקור בפארק.