עיר הקרח, ירושלים 2013

זו השנה השנייה שמוקמת עיר קרח בירושלים, במתחם הרכבת,