חלון לירושלים 21 גיא שמש ואורלי כהן על נושא הגירושין

עו"ד גיא שמש עוסק בנושאי זוגיות וגירושין הסכמים וייצוגים ואורלי כהן על נושא זוגיות וגירושין