Post Tagged with: "סלבינו"

  • האהבות של נגה דונת

    האהבות של נגה דונת

    האהבות של נגה דונת – סרט של פנינה צימרמן נגה דונת נולדה במילנו כאויג'ניה (ג'ני) כהן, מלחמת העולם השניה שינתה לחלוטין את מסלול חייה. סיפור […]

  • פרשת ילדי סלבינו

    פרשת ילדי סלבינו

    פנינה צימרמן מביאה את סיפורם המרגש של ילדי סלבינו שנאספו בתום המלחמה על ידי חיילי הבריגדה מהרחובות, ממנזרים, ממחנות ומיערות בהם הסתתרו אל בית חם […]