וידאו צוות מגזין 74

בהנחיית שרה רותם- גיבורי ואריק קנה רואה רחוק רואה שקוף- סידור כהן, צעדת ירושלים, אוכל במרוקו