Lights in Photos

יואל תמנליס, יליד ישראל להורים מצרפת רואה בפריז ובמודיעין את האור והחמלה, את התקוה והאושר הפנימי הגנוז מעיני אחרים, ומפנה אותנו לזוויות צילום שלא כל […]