Post Tagged with: "נוף"

  • Lights in Photos

    Lights in Photos

    יואל תמנליס, יליד ישראל להורים מצרפת רואה בפריז ובמודיעין את האור והחמלה, את התקוה והאושר הפנימי הגנוז מעיני אחרים, ומפנה אותנו לזוויות צילום שלא כל […]

  • מנפלאות מאגר נקרות

    מנפלאות מאגר נקרות

    על היחנוק והאפרורית במאגר נקרות. צילום ועריכה – עמי רותם, קריינית רצף – מלי חורש, הכנת קריינות ופרסום – תמר ליפשיץ, העלאה לרשת – יוסף […]