וידאו צוות 111 המגזין המלא

אירועים במחוז צפון וחטיבת הראל בפרוזדור ירושלים במהלך ששת הימים. כתבתם של: משה אבן פז ויעקב מורג צילום ועריכה: גרשון איתן