"השראה לאושר" עם עפרה נחמד תכנית ראשונה

האפשרויות הגלומות בשינוי תפיסות חיים ביחס למהו אושר, ודרך לשיפור המאזן של החיים בחשיבה ותחושה של אושר