Post Tagged with: "מאבק ציבורי"

  • נפרדים מבריכת ירושלים

    נפרדים מבריכת ירושלים

    אחרי מאבק ארוך, בריכת ירושלים נסגרה בסוף חודש אוקטובר. החל מ-2010 הבריכה היתה מאוימת על ידי יוזמת בעליה לבנות בה, ובמשך 7 השנים האחרונות ניהלו […]

  • עמק הצבאים שלנו

    עמק הצבאים שלנו

    .עמק הצבאים שלנו לאחר מאבק ארוך של התושבים וארגוניים רבים, לאחר תכנון קהילתי, נפתח פארק עמק הצבאים לשמחת הציבור. אנחנו מזמינים אתכם לביקור בפארק.