אדון לעצמי

ערוץ החיים הטובים של פנסיונרים. יוצרות: נעמי ליבנה וטובי רום