יש לי חלום – נשים במלכוד

נעמי הישראלית היא הגירסה הנשית של איוב. ההתמודדות וההתבוננות שלה על החיים מגמדים כל סיפור אחר. סוזנה היא "היידישע מאמה" האיטלקייה – הקלאסית אך רוצה […]