Post Tagged with: "ירדן"

  • האם חלמנו שלום?

    האם חלמנו שלום?

    מובלעת צופר הייתה ואיננה עוד! ההיסטוריה הקצרה של שלום בערבה! סרטה של תמר ליפשיץ, תושבת מושב צופר.

  • טבילה בירדן

    טבילה בירדן

    טבילה בירדן — "קאסר אל יהוד" על גבול ירדן אירועי יום ההתגלות ממזרח לעיר יריחו האתר בירדן בו הוטבל ישו על ידי יוחנן המטביל