Post Tagged with: "יום השואה הבינלאומי"

 • ברלין- רכבת לכיוון אחד

  ברלין- רכבת לכיוון אחד

  הנצחת השואה בברלין – ברובע הבווארי עם שלטים של חוקי נירנברג…מסילת הברזל ברציף 34 משם יצאו רכבות המוות למחנות ההשמדה עם ציון מס היהודים והיעד. […]

 • גרמנים וישראלים במבוך היחסים

  גרמנים וישראלים במבוך היחסים

  ארגון הכפרה והשלום שולח מתנדבים גרמנים ארצה …הקשר האנושי שנוצר בין ניצולי שואה למתנדבים הוא סיפור אישי מרגש של כל מתנדב וניצול צלילה אבנר-הלמן

 • השואה והקשר הסיני

  השואה והקשר הסיני

  הצלת יהודים בסין בתקופת השואה בסיוע משפחת ששון היהודית לרגל יום השואה הבינלאומי סרטה של צלילה אבנר-הלמן עורך ליאו תנא