מפגש אקטואליה71 טל פרי

טל פרי מנהלת ער"ן בירושלים , עזרה ראשונה נפשית וחיוג מכל קו ל 120