החלמונית הגדולה

כתבה על פרח החלמונית., כתבתו של גבי לוקר