קולו של חיבוק

התמודדותה של משפחה עם ילד על הרצף האוטיסטי. יוצרים: גלי אבוהב וזאב מזור