חלון לירושלים 23 רחביה – סיפורה של שכונה

רחביה – חיוכה של ירושלים, שכונה בירושלים שהייתה הבסיס האורבני של ותיקי ירושלים החילוניים שלאחרונה התחלפה לאוכלוסיה דתית יותר