השקת קרן מילגות לחקר הזנבנים על שם אמוץ זהבי

עקרון ההכבדה, החברה להגנת הטבע, חיי החברה של הזנבנים… והמכנה משותף הוא : אמוץ זהבי אירוע לכבודו והשקת קרן מחקר זנבנים למילגות על שם אבישג […]