השואה והקשר הסיני

הצלת יהודים בסין בתקופת השואה בסיוע משפחת ששון היהודית לרגל יום השואה הבינלאומי סרטה של צלילה אבנר-הלמן עורך ליאו תנא