סלון שכונתי בגבעה הצרפתית

כתבתה של אביבה וונדרר פעילות קהילתית להקמת סלון בשכונת הגבעה הצרפתית בירושלים.