מפגש אקטואליה 85 דני יתום

מפגש אקטואליה 85 דני יתום ניתוח המפה הפוליטית בארץ ותפקיד המוסד בפעילויות מיוחדות