באלה הידיים

סיפורו של אלכס גל. כתבתם של אתי רז וברוך בר-סלע צילום: נתן ברוך אתי רז ברוך בר-סלע עריכה: גבי איתן