חלון לירושלים 14 נורדיה

סיפורה של בית"ר ירושלים לאוהדים ע"י הקמת ביתר נורדיה הדוגלת ביחס לסביבה לתושבים ולאוהדים לא אלימות