גן משחקים חדש בעיצוב הפסלת סו אלה, בגן הפעמון

גן משחקים פיסולי בגן הפעמון בירושלים, של הפסלת סו אלה נחנך לאחרונה כתבה של נעמי אלטרץ