Post Tagged with: "גינות קהילתיות"

  • גינות קהילתיות

    גינות קהילתיות הן גינות המוקמות ומנוהלות ע"י תושבי השכונה בסיוע מדריך מקצועי. הן תורמות לשמירה על איכות הסביבה ולגיבוש הקהילה. כתבתן של : יהודית ירדני […]

  • פריחת הגינות הקהילתיות

    פריחת הגינות הקהילתיות

    בעשור האחרון הוקמו מאות גינות קהילתיות ברחבי הארץ. שטחים מוזנחים הפכו לבוסטנים. אנחנו בקרנו במספר גינות ובכל מקום מצאנו תושבים מאושרים כתבתם של טל פסס […]