Post Tagged with: "גינה"

  • זמן חיפה 262 – יולי 2021

    זמן חיפה 262 – יולי 2021

    המצפור ע"ש שאול זייד (ברוך ליבמן) רשות שמורות הטבע והגנים ! עצרו הפרדה מגדרית (צפורה מימון) הבזקי זכרון מטיול בנפאל 2000 ( חיים רז) סיפור […]

  • החזרת הקרפדות לעיר

    החזרת הקרפדות לעיר

    החזרת הקרפדות לגינה הקהילתית של מוזיאון הטבע בריכות חורף המשחזרות את תנאי החיים של הקרפדות בהרי ירושלים