זמן חיפה מס. 219 – נובמבר 2017

השרפה על סף הדלת (נעמי בק / אלה אגרט) הנגשה לבעלי מוגבלויות (ברוך ליבמן) סיפורו של בית הבסבורג (נפתלי הלל)