טבילה בירדן

טבילה בירדן — "קאסר אל יהוד" על גבול ירדן אירועי יום ההתגלות ממזרח לעיר יריחו האתר בירדן בו הוטבל ישו על ידי יוחנן המטביל