וידאו צוות 101- המגזין המלא

הנחייה: שרה רותם – גיבורי, אריק קנה. "מבירא עמיקתא לאיגרא רמא"-סיפורו של יואל גונן, סניף מודיעין מכבים רעות, העולם עגול ופתוח- אנטארקטיקה פרק א.