סוד משפחתי

לפנינו סיפור בלשי מיוחד במינו, על תעלומה כאובה מימי המנדט הבריטי לפני קום המדינה, לסיפור שנחשף כאן לראשונה, מחכים לפרסומו העיתונות הכתובה, גופי שידור, הוצאת […]