שר המדע והטכנולוגיה

"הכנסת משקפת את פניה של החברה הישראלית" אומר ח"כ אופיר אקוניס שר המדע והטכנולוגיה, יש לכבד לשמור ולסייע לכל המבוגרים כי כולנו נגיע לגיל הזה […]