משמעו של עולם לצעיר ולמבוגר

סרטה של אביבה דובסקי לתחרות סרטים ביום עיון ליזמות וחדשנות הגיל השלישי ברחובות בנובמבר