אודות האגודה

האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית, הינה אגודה מקצועית למשדרים בתקשורת הקהילתית (ע"ר – 58-024-560-3 ) הוקמה בשנת 1994. מייצגת אלפי פעילים המאוגדים באמצעות מאות עמותות בקבוצות שידור קהילתיות בטלוויזיה הקהילתית (טל"ק). כל הקבוצות פועלות על בסיס התנדבותי, כולל הנהלת האגודה שלנו. הן משדרות מאילת ועד קרית שמונה בערוץ 98 בלוויין ובכבלים ובערוץ 25 לבעלי ממיר אנלוגי בכבלים ביותר  מ- 100 ערים ויישובים בארץ:  השידורים הקהילתיים מופעלים כיום על ידי אלפי בני נוער, צעירים מבוגרים וגמלאים מכל המגזרים. כל הקבוצות מאוגדות בעמותות (מלכ"רים) להן יש אישורי שידור ממועצת הכבלים והלוויין במשרד התקשורת . הטל"ק הינו כלי ביטוי עממי, הפועל מכח חוקי התקשורת, ומשקף את המעשה החברתי תרבותי במדינת ישראל שהטלוויזיה המסחרית לא מתעניינת או מעוניינת בו. הוא נגיש לכל שדרות העם.
האגודה מוכרת ע"י המועצה לשידורי כבלים ולוויין במשרד התקשורת כארגון המייצג את כל הגופים המשדרים בארץ בתקשורת הקהילתית. האגודה פועלת למען תחנות הרדיו החינוכיות קהילתיות המשדרות בתדר 106 FM .

כתובת האגודה:

ת.ד. 30054 מיקוד 91300 ירושלים
טלפון : 02-6794871
פקס: 02-6791794

מטרות ותפקיד האגודה

 1. לפתח ולקדם את התקשורת הקהילתית בישראל בטלוויזיה, ברדיו ובערוצי תקשורת אחרים, ולפעול להבטחת תקשורת קהילתית דמוקרטית בישראל
 2. לסייע במימוש הזכות לתקשר של כל האוכלוסיה במדינת ישראל, כולל ובפרט : ילדים ובני נוער, צעירים, מבוגרים, גמלאים, עולים, חדשים ומיעוטים.
 3. לפעול במישור החקיקה ובמישורים אחרים, למימוש זכותו של האזרח ושל קבוצת אזרחים לתקשר במסגרת החוק על אחריותם הם בטלוויזיה, ברשתות הכבלים והלוויין, ברדיו מקומי-אזורי ובערוצים נוספים של תקשורת קהילתית.
 4. לתמוך בשידורים קהילתיים קיימים, לפעול להרחבת השידורים ע"י פרטים וקבוצות ולעודד הפקה ושידור תוכניות לפעילות מגוונת בקהילה.
 5. לעודד בציבור את המוטיבציה למימוש זכויותיו לחופש הביטוי בתקשורת הקהילתית. ולטפח בו רוח התנדבות לפעילות קהילתית בהתאם.
 6. לגבש מודלים של מערכות טלוויזיה ורדיו קהילתיים ומודלים של מערכות לימוד והדרכה ולפעול להקמת מערך מידע ושירותים.
 7. לשתף פעולה עם גופים ומוסדות בישראל בעלי זיקה לנושא ולקיים קשרים עם אגודות הפועלות בתחום התקשורת הקהילתית בחו"ל.
 8. לייצג את מפיקי השידורים הקהילתיים ואת הגופים הפעילים בתחום התקשורת הקהילתית
 9. לפעול לגיוס המשאבים הדרושים לביצוע מטרות האגודה
 10. האגודה תפעיל שירותיה לטובת חבריה ותעודד צרוף חברים נוספים אליה
 11. האגודה תפעל לקידום והעלאת רמתה של התקשורת הקהילתית בישראל.
 12. האגודה תפעל להחדרת רעיון התקשורת הקהילתית בציבור.
 13. האגודה תארגן ותסייע בהתמחות והכשרת העוסקים בתחומי התקשורת הקהילתית.

תקשורת דמוקרטית
התקשורת הקהילתית,  מממשת את חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת תוך ביסוס הדמוקרטיה בתקשורת
קידום שינוי והעצמה חברתית ומנהיגותית לאוכלוסיות מגוונות. אזרחי מדינת ישראל יכולים להעזר בכלי ליישום מטרות חברתיות חינוכיות תרבותיות טיפוליות, תוך קבלת והבנת האחר וחיים בשיתוף.
האגודה פתוחה לשיתופי פעולה בינלאומיים בתחומי: חינוך, קהילה, תרבות וטיפול באמצעות תקשורת לגווניה: וידיאו, צילום סטילס, רדיו, עתונות ואינטרנט,

מה עשינו עד היום בתחום?

 • הקמנו לובי בכנסת למען התקשורת הקהילתית.
 • קיימנו  כנסים, השתלמויות, פסטיבלים וימי שידור ארציים בתחומי חברה סביבה ותרבות לשיפור יכולות השידור של
 • הקבוצות והאנשים .
 • אנו יוצרים שותפויות עם ארגונים ממלכתיים לקיום תוכניות תקשורת ארציות בתחומי תרבות חינוך ומנהיגות נוער, איכות
 • חיים בטחון קהילתי,  ועוד.
 • אנו מובילים מאבקים חברתיים למען השידור הקהילתי ומוציאים לאור ביטאון  ארצי – "קהילה T.V. " –
 • המשקף את הנעשה בתחומי התקשורת הקהילתית.

האגודה פתוחה לכל רעיון ושיתוף פעולה בתחומי התקשורת הקהילתית למען יצירות והפקות בתחומים דוקומנטריים ו/או דרמטיים וכן תוך הפעלת בני נוער ואחרים למען שיפור פני החברה וסיוע לקבוצות אוכלוסיה ו/או נושאים חברתיים, רב תרבותיים .