חוף בצת

קריאה לעצירת השתלטות כוחות כלכליים על רצועת חוף בצת וסגירת נגישות הציבור לרצועת הטבע הפראית שנותרה בגליל המערבי.