פרופ' דני רבינוביץ – על הגדלת תמלוגי הגז לזכינים

פרופ' דני רבינוביץ – על הגדלת תמלוגי הגז לזכינים
שיחה עם פרופ' דני רבינוביץ' יושב ראש האגודה לצדק סביבתי על אנרגיית הגז ועל שינוי גובה תמלוגי הגז לזכינים לטובת החברה הישראלית.
הטלוויזיה החברתית.