ניווט בקיסריה פברואר 2022

ניווט בקיסריה פברואר 2022
צילום :אהובה ויוסי שגיא
עריכה :יוסי שגיא