החזרה לארמיות

החזרה לארמיות – כתבה של רותי מיוחס
על העדה המארונית בישראל
מגזין רמות חיפה – דצמבר 2021