פרשת ילדי סלבינו

פנינה צימרמן מביאה את סיפורם המרגש של ילדי סלבינו שנאספו בתום המלחמה על ידי חיילי הבריגדה מהרחובות, ממנזרים, ממחנות ומיערות בהם הסתתרו אל בית חם באלפים שבאיטליה . 800 ילדים יתומים – כיצד חזרו שם להיות ילדים, כיצד הוחזר להם האמון בבני אדם. זהו גם סיפורם של מדריכים מסורים ואנשים טובים.